Dzieje Pelplina nierozerwalnie związane są z zakonem cystersów, przybyłych tu z Bad Doberan w Meklemburgii. W 1274 wieś z przyległymi terenami została nadana zakonowi przez księcia pomorskiego Mściwoja II. Od 1821 stolica diecezji chełmińskiej, po przeniesieniu z Chełmży, od 1992 diecezji pelplińskiej. W 1931 Pelplin otrzymał prawa miejskie. Dawny zespół klasztorny w którego główną częścią jest katedra jest rdzeniem obecnego miasta Pelplina.